Werkwijze

Advies op maat betekent luisteren en adviseren. Wij beginnen altijd met verkennende gesprekken waarin wensen en mogelijkheden op elkaar worden afgestemd. Elke opdracht wordt uitgevoerd door een team met programmeurs, testers en een projectleider. Hij coördineert, bewaakt deadlines en fungeert als contactpersoon.

Als een project wordt opgeleverd, blijven we betrokken en leveren advies en support. Vragen en opmerkingen kunt u op elk moment melden via ons supportsysteem en we reageren direct. Urgente meldingen over verbindingsproblemen en hosting worden meteen opgelost. Deze methode zorgt ervoor dat we precies weten wie wat doet en hoe de voortgang is. 

We doen niet aan ellenlange vergaderingen. Ons werkoverleg doen we staand, waardoor alleen belangrijke zaken aan bod komen. 

Alle werkzaamheden staan op een digitaal planbord, dat dagelijks wordt bijgewerkt. Het tekent de werkwijze van Four Digits: efficient en transparant.