Disclaimer

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Four Digits. Wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze website. Ook de gevolgen van tijdelijke onbereikbaarheid van de website valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.