• Portretfoto van Maarten Kling
    Maarten Kling

Iedereen duikt op AI

Overal gaat het over Artificial intelligence (AI), maar wat is AI en waarom helpt het mij of juist niet.

Met de opkomst van Artificial intelligence (AI) ofwel kunstmatige intelligentie is de manier waarop we projecten benaderen en uitvoeren ingrijpend veranderd. AI-algoritmen en geautomatiseerde systemen kunnen helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, het nemen van beslissingen en zelfs het genereren van inhoud.

Hoewel AI veel voordelen biedt, is het belangrijk om te merken dat menselijke betrokkenheid nog steeds onmisbaar is bij het bepalen van de gewenste inhoud van een project. Mijn inziens is menselijke input essentieel en blijft praten over de gewenste inhoud van het project mensenwerk.

Context en nuances begrijpen

AI-systemen zoals ChatGPT kunnen gegevens verwerken en patronen herkennen, maar het begrijpen van de bredere context en nuances van een specifiek project vereist menselijke betrokkenheid. Mensen kunnen rekening houden met bedrijfsdoelstellingen, culturele aspecten en emotionele resonantie, en deze aspecten meenemen bij het bepalen van de inhoud.

Echter zien we nu ook hoe mensen omgaan met de hype over AI. Investeerders staan in de rij en zelfs zonder dat mensen het begrijpen willen ze deelnemen aan projecten die eigenlijk niks nieuws toevoegen. Met de FOMO (fear-of-missing-out) zit het inmiddels goed (mis).

Creativiteit en originaliteit

Hoewel AI inhoud kan genereren, zou je zeggen dat het beperkt is in zijn vermogen om creatieve en originele ideeën voort te brengen. Menselijke creativiteit is van waarde bij het bedenken van unieke concepten, het ontwikkelen van verhaallijnen en het creëren van boeiende inhoud die een publiek aanspreekt.

Maar is dat wel helemaal zo? Kan een contentwriter die al 20x iets heeft geschreven over eenzelfde onderwerp nog iets nieuws verzinnen of zal het allemaal ongeveer gelijk zijn en is de computer dan sterker in de diversiteit? Kunnen we de AI bevragen als inspiratie? Ik denk van wel.

De stagiair zie ik inmiddels al niet meer gebruik maken van stackoverflow en google, maar al zijn fouten in AI gooien waarna de oplossing op een presenteerblaadje voor geschoteld wordt. Zelf zit ik vooral nog te spelen wat de antwoorden zijn, zoeken op eigen bedrijfsnaam bijvoorbeeld.

ChatGPT screenshot
ChatGPT screenshot

Emotie en empathie

Emotie en empathie zijn cruciaal. Hoewel AI tekst kan genereren, heeft het misschien niet de noodzaak om menselijke emoties te begrijpen en op een authentieke manier over te brengen. Menselijke betrokkenheid kan daarbij nodig zijn om de emotionele impact van de inhoud te waarborgen maar ook om het tijdstip te bewaken dat iets gepubliceerd wordt of niet. Want niemand wil net dat stukje content online wat foutief is.

Ethiek en verantwoordelijkheid

AI roept vele ethische vraagstukken op met betrekking tot privacy en verantwoordelijkheid. Sturen we alle data naar Amerikaanse servers en wat gebeurt er dan met de data? Leert de AI weer van de vragen die we stellen? Kunnen we als developers vertrouwen dat als we code van de AI krijgen dat deze kwalitatief is zonder bypass van security? Hoe gaan we hiermee om de komende tijd, adapteren we of laten we het gaan?

Mijns inziens zijn we er nog lang niet. Het is nu onze verantwoordelijkheid als bedrijven en developers om verantwoordelijk met AI om te gaan, te leren maar nog zeker niet het domweg blind volgen van.

Artificial intelligence is echter wel gewoon heel handig, want is dit nu een AI geschreven blog of eentje van mijzelf?

We love code

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in onze Privacy- cookieverklaring.