Is jouw website al toegankelijk voor iedereen?

Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft een matige of ernstige beperking. Dat zijn in totaal 1,2 miljoen mensen in de leeftijd van 12 tot 75 jaar. Er zijn 76.000 blinden, 222.000 slechtzienden en 472.000 mensen met een ernstige fysieke beperking in Nederland die dagelijks hinder ondervinden bij het gebruik van websites en applicaties.

Uit een onderzoek van Stichting Accessibility blijkt dat er in Nederland ruim 2 miljoen websites zijn. Meer dan de helft hiervan is slecht toegankelijk voor deze groep mensen. Nu we steeds vaker alles online doen, is het des te belangrijker dat websites en (mobiele) applicaties voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat is website-toegankelijkheid?

Volgens Stichting Accessibility gaat het bij toegankelijkheid erom dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Digitale toegankelijkheid wil zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones bieden.

Het gaat om zaken zoals voldoende contrast tussen tekst en achtergrond op een website of app, maar ook om de vraag of een website of document überhaupt werkt op een tablet, of leesbaar is door hulpsoftware voor mensen met een visuele beperking.

Een voorbeeld van wanneer een website onvoldoende toegankelijk is, is witte tekst op een lichtblauwe achtergrond. Deze tekst heeft dan een te laag contrast om goed te kunnen worden gelezen door slechtzienden.

Andere voorbeelden zijn een illustratieve grafiek zonder tekstuele beschrijving of dat de hulpsoftware van een blinde bezoeker niets kan voorlezen. Een ander voorbeeld: wanneer een video geen ondertiteling heeft en daarmee onbegrijpelijk wordt voor een dove of slechthorende.

Richtlijnen WCAG

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn kwaliteitseisen waarmee je kunt bepalen of webcontent toegankelijk is.

Het is een standaard voor iedere ontwikkelaar of organisatie die online informatie of producten aanbiedt. De WCAG heeft een gelaagde structuur waarbij het belangrijk is dat de informatie voor iedereen waarneembaar, bedienbaar en begrijpelijk moet zijn.

Elk principe bestaat vervolgens uit een aantal richtlijnen die weer onderverdeeld zijn in een aantal succescriteria. Deze succescriteria zijn belangrijk, want daar kan een website, app of online document op worden getoetst.

Tegenwoordig is toegankelijkheid geen vrijblijvend begrip meer. Er is wet- en regelgeving op van toepassing. Voor overheidswebsites is het bijvoorbeeld sinds 1 juli 2018 verplicht om te voldoen aan de eisen van de WCAG 2.1, niveau A en AA.

Illustratie van een vrouw achter een computer

Voordelen van toegankelijkheid

Wij zien dat er steeds meer organisaties aanvragen doen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit is zeer begrijpelijk aangezien er veel voordelen te benoemen zijn. Allereerst is het natuurlijk van belang om niemand buiten te sluiten.

Daarnaast zorgt de digitale toegankelijkheid voor een groter bereik en een betere vindbaarheid. Digitale toegankelijkheid en zoekmachine-optimalisatie (SEO) hebben namelijk veel raakvlakken met elkaar. Goed geschreven alt-teksten (een beschrijvend alternatieve tekst voor afbeeldingen op een webpagina) geven bijvoorbeeld zowel zoekmachines als gebruikers heldere informatie over die afbeelding.

Een goed toegankelijke website bespaart je organisatie ook kosten aangezien je minder gebruik hoeft te maken van andere communicatiekanalen. Iemand hoeft niet telefonisch contact te zoeken wannneer deze persoon ook de informatie kan vinden op de website.

Hoewel het toepassen van de richtlijnen voor de toegankelijkheid van een website uitermate belangrijk is, is dit wel complex. Hiervoor moet je niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar de eerder gemaakte keuzes in het project moeten dit ook toelaten. Vanaf de start van het project focus blijven leggen op de gebruiksvriendelijk en toegankelijkheid van een website is daarom van belang.

Daarom houden we zo veel mogelijk vast aan best practices, en gebruiken we tools om de meest gemaakt fouten te vermijden. Vanuit Four Digits helpen we je graag om jouw website aan de WCAG richtlijnen te laten voldoen.

Wil je advies hoe wij een toegankelijke website voor jou kunnen ontwikkelen? Neem dan vrijblijvend contact op.

We love code

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in onze Privacy- cookieverklaring.