• Portretfoto van Siemen van Straaten
  Siemen van Straaten

Speel jij al planning poker met jouw team?

Wanneer we het woord poker horen, denken we eerder aan een rokerige kamer waar vaak veel verliezers en slechts enkele winnaars met intense blikken aan een tafel zitten. Maar in de wereld van Scrum en Agile projectmanagement staat planning poker voor iets compleet anders.

Wat is planning poker?

Planning poker, of Scrum poker, is een bekende schattingsmethode voor teams om de grootte en complexiteit van een taak binnen product- en softwareontwikkeling in te schatten. Met een pak kaarten in de hand wordt er op een leuke, interactieve manier én in korte tijd een concrete inschatting van de taken gemaakt. Dit helpt de Scrum master of projectmanager bij het realistisch plannen en verdelen van de projecttaken.

De spelregels

De regels zijn - zoals je misschien al had verwacht - niet hetzelfde als bij een potje poker. Wat zijn de regels dan wel?

 1. Spelers selecteren: Je eerste stap is het uitkiezen van de spelers. Het is gebruikelijk om de ontwikkelaars en testers van het product te selecteren. Wij raden aan om iedereen die meewerkt aan het project te betrekken. De Scrum master kan er ook bij zijn, maar het is niet gebruikelijk dat deze een stem uitbrengt.
 2. Uitleggen van de user story: Selecteer de user stories waarover een inschatting moet worden gemaakt. De product owner of projectmanager licht de user story aan de groep toe. Daarna vraagt hij of zij of de user story duidelijk genoeg is om er een stem over uit te brengen.
 3. Stemmen maar! Nu de user story duidelijk is, mag iedereen zijn inschatting uitbrengen door er een waarde aan te hangen. Iedere deelnemer heeft een set kaarten met daarop standaard gedefinieerde waarden. Deze waarden staan vaak in de vorm van de Fibonacci-reeks (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc.). Alle deelnemers maken op eenzelfde moment hun inschatting duidelijk door gelijktijdig hun kaart te onthullen. De gekozen kaart is volgens de stemmer zijn of haar weergave van de complexiteit van de taak.
 4. Discussie: Als er een groot verschil is tussen de gekozen waarden op de kaarten, dan wordt er gevraagd om toelichting van de personen die de meest uiteenlopende waarden gaven. Nu komt het interessante deel van planning poker: er ontstaat op een laagdrempelige manier een discussie over de duidelijkheid en haalbaarheid van de taak. In overleg dient waar nodig de user story aangepast te worden.
Een team van 4 personen speelt planning poker
Als implementatiepartner van Wagtail spelen we bij Four Digits natuurlijk met de Wagtail planning poker kaarten!

Wanneer zet je planning poker in?

Planning poker wordt meestal ingezet tijdens de ‘Sprint Planning meetings’. Werk je niet volledig Scrum? Zet dan planning poker altijd aan het begin van een nieuw project in. Het helpt namelijk teams met:

 • Het inschatten van nieuwe user stories of features die in de komende sprints worden ontwikkeld.
 • Het herzien en opnieuw inschatten van bestaande user stories als er nieuwe informatie beschikbaar komt of als de vereisten veranderen.

Bij Four Digits zetten we planning poker telkens in bij het inschatten van een nieuw project of wanneer we een nieuwe sprint opstarten bij doorontwikkeling van eerder opgeleverde software. Dit doen we wanneer er meer dan twee collega’s aan een project samenwerken.

Tips bij een potje planning poker

Om jouw volgende potje planning poker zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we nog een aantal handige tips voor je.

 1. Betrek het gehele team dat aan de opdracht werkt, van junior tot senior, van weinig tot veel ervaring.
 2. Werk met een objectief beoordelingssysteem, zoals de Fibonacci-reeks (1, 2, 3, 5, 8, 13, enz.). Dit helpt bij het benadrukken van de onzekerheid in grotere schattingen en voorkomt dat mensen te veel tijd besteden aan het precies bepalen van kleine verschillen tussen schattingen. Zorg ervoor dat het team begrijpt hoe deze reeks werkt en pas deze consequent toe.
 3. Houd de discussie kort en constructief; één van de belangrijkste doelen van planning poker is om een schatting te krijgen van de complexiteit van een taak. Verlies niet te veel tijd met het overeenkomen, zeker als de waarden niet erg ver uiteen liggen. Komen jullie er niet aan uit, laat dan iemand de knoop doorhakken, bijvoorbeeld de projectmanager of product owner.

Planning poker is een onmisbaar onderdeel binnen je productontwikkeling

Planning poker is een waardevol instrument voor development teams. Het biedt niet alleen structuur, maar ook een effectieve manier om de complexiteit en omvang van taken in te schatten. Het is niet alleen een methode om schattingen mee te maken, maar ook een middel om een sterkere samenhang en communicatie binnen het team te bevorderen.

Voor teams die streven naar een nauwkeurige en snelle aanpak om schattingen te maken, is planning poker een uitstekende tool!

Zien we jou binnenkort aan de planning poker tafel?

We love code

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in onze Privacy- cookieverklaring.