VRU

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een van de 25 veiligheidsregio's die Nederland kent. VRU houdt zich bezig met verschillende aspecten van veiligheid, waaronder brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en risicobeheersing.

Project
Website, Incidentmelder
Technieken
Klant sinds
2023

Toegankelijke website voor iedereen

Een toegankelijke website is van groot belang omdat het ervoor zorgt dat mensen met verschillende beperkingen en vaardigheden gelijke toegang hebben tot informatie en functionaliteiten op het internet. Juist in tijden van crisis moet de website toegankelijk zijn voor iedereen.

Toegankelijkheid heeft niet alleen betrekking op mensen met beperkingen, maar komt ook ten goede aan alle gebruikers. Een goed ontworpen toegankelijke website is overzichtelijk, navigeerbaar en gemakkelijk te begrijpen. Het verbetert de gebruikerservaring voor iedereen, ongeacht hun vaardigheden.

Een screenshot van het de incidentmelder
Een screenshot van het de incidentmelder

Incidentinformatie

Veiligheidsregio websites bieden vaak belangrijke informatie over veiligheid en noodmaatregelen in een specifieke regio. Mensen kunnen deze websites bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke risico's, zoals natuurrampen, industriële incidenten, gezondheidscrises of terroristische dreigingen. Ze kunnen ook advies en richtlijnen vinden over hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen tijdens noodsituaties.

De website van de VRU fungeert ook als een belangrijk communicatiekanaal tijdens noodsituaties. De website geeft meldingen, waarschuwingen en updates verstrekken over actuele incidenten, zoals branden, overstromingen, chemische lekkages of andere noodsituaties. Mensen bezoeken deze website om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en instructies te ontvangen over wat te doen.

Incidentmelder

Een incidentmeldingssysteem is een systeem dat wordt gebruikt door veiligheidsregio's om meldingen van incidenten te registreren, te beheren en op te volgen. Het doel is om via één platform informatie te publiceren op diverse kanalen. Het wordt gebruikt om de communicatie en coördinatie tijdens noodsituaties te beheren.

Het incidentmeldingssysteem helpt de veiligheidsregio om snel en effectief te reageren op noodsituaties, de communicatie naar het publiek te verbeteren en een gestroomlijnde respons mogelijk te maken. Het draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid en het minimaliseren van de gevolgen van incidenten.

Een screenshot van het de incidentmelder
Een screenshot van het de incidentmelder

Live verslag doen

Wanneer er een incident is (bijvoorbeeld brand of een ongeval) binnen de veiligheidsregio kunnen de woordvoerders hiervan ter plekke verslag van doen.  De Incidentmelder is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Inwoners van de veiligheidsregio kunnen dan het incident op de website bekijken voor belangrijke informatie. Updates en nieuws worden gepresenteerd in de vorm van een live blog. Daarnaast is op een kaart te zien waar het incident zich plaatsvindt en wordt advies gegeven, bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij brand.

Woordvoerders kunnen eenvoudig informatie plaatsen via de Incidentmelder op hun device. Met één druk op de knop plaatsen zij de informatie op het risico- en crisiscommunicatiedeel binnen de website. Ook delen ze de informatie via social media, waarbij de lezer met een directe URL wordt doorgeleid. Bij een actueel incident wordt de bezoeker hier op de homepage geattendeerd en eenvoudig naar het risico- en crisiscommunicatiedeel geleid.

Pieken
Bij een incident zijn er veel bezoekers en pagina aanvragen
Updates
Bij zijn veel updates over grote incidenten
Snel
Tijd is cruciaal
Online
Beschikbaar tijdens nood

Gebruikte techniek

De website is zijn gemaakt met als backend Wagtail CMS. De incidentenmeldingsapplicatie is een geïntegreerde tool maar draait voornamelijk op Python.

Over Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Logo van Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Utrecht is een drukke regio met veel verkeer. VRU moet zich inspannen om verkeersongevallen te voorkomen en te beheersen. Is verantwoordelijk voor het bestrijden van (natuur)branden en industriële incidenten.

Ook op zoek naar een toegankelijk CMS?

Neem contact op met Maarten

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in onze Privacy- cookieverklaring.